Consenso de terminología en microscopia confocal de reflectancia en español mediante método Delphi [Free]

A. Abarzua-Araya, J. Bañuls, H. Cabo, C. Carrera, R. Gamo, S. González, N. Jaimes, C. Navarrete-Dechent, J. Pérez Anker, R. Roldán-Marín, S. Segura, O. Yélamos, S. Puig, J. Malvehy
Actas Dermosifiliogr. 2024;115:258-64

AbstractFull TextPDFSource

You may also like...